Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Fritidshus

nyopførelse

Projektering af Fritidshus belligende ved fiskesø. I oplægget til byggeriet var der bl.a. krav om et maximumareal på 50 kvm., hvilket nødvendiggjorde en optimal arealudnyttelse. Huset består af depotrum, soveværelse, gang, badeværelse og køkken- alrum samt en hems.

Taget er tagpap med listedækning, facaderne lærketræ på klink efterbehandlet med trætjære, vinduerne er af maghogny. Indvendig er der glatte gipsvægge og gulv i eg.

Der er lagt vægt på sammenhæng mellem ude og inde, i køkken- alrummet er der således tre dobbeltdøre som kan åbnes helt op ud mod terrassen.

Byggeriets placering på grunden tager hensyn til udsigt og lysindfald. De store vinduer i køkken- alrummet er orienteret mod syd og vest. I soveværelset er der ud over en dør til det fri ovenlysvindue som giver kig til himmelen.

Byggeriet modtog i 2007 et påskønnelsesdiplom, da Herning kommunes Bygningspræmieringspris blev uddelt. "Påskønnelsen gives for husets fine placering på grunden i forhold til lysindfald, udsigt til sø, kilde og skov samt for en enkel og velvalgt materialeholdning og detaljeringsgrad" lød begrundelsen fra dommerkomiteen.

Udført af Bente Philip

Fritidshus og garage / renovering/ tilbygning og nyopførelse
Tegnestuen har samarbejdet med bygherre ad flere omgange, både i den private bolig og omkring sommerhuset.

I 2006 blev en renovering og udvidelse af det eksiterende hus projekteret og myndighedsbehandlet.
Utilsvarende tilbygninger blev fjernet og huset blev udvidet med en tilbygning, som indordnede sig den eksisterende arkitektur, således at det færdige hus fremtræder i en T-form uden synlige tegn på tilbygning.

Den eksisterende veranda og terasse blev istandsat og der blev udarbejdet plan for ny belægning rundt om huset, tilpasset beplantning og ønsker for uderum.

Efter køb af nabogrunden blev der i 2011-2012 blev projekteret en garage og et anneks.
Tegnestuen forestod myndighedsbehandling og førte løbende byggetilsyn.
Begge bygninger er tilpasset bygherres funktionskrav og hovedhusets arkitektur.

Udført af Bente Philip

Garage og stuehus / Nyopførsel og renovering

Stuehuset har gennemgået en omfattende renovering både udvendigt og indvendigt. Indvendigt er 1. salen nyindrettet, og der er anlagt nyt badeværelse. I stueetagen er der anlagt nyt badeværelse og bryggers og nyt og større køkken med adgang til haven. Udvendig er der foretaget en totalrenovering med nyt tag, nye kviste, vinduer og døre og gelændre, med det formål at tilføre bygningen et udtryk der harmonerer med den oprindelige arkitektur.
Garagen er nyopført og er opført i sort to på een træbeklædning. Materialeholdningen og farvevalget adskiller sig bevidst fra stuehuset, således at den oprindelige hovedbygning visuelt fremtræder afgræset i formen. Ejendommens oprindelige udhuse er fjernet og den nye garage er opført med inspiration fra gamle trælader.

Udført af Bente Philip