Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Køkken og bad

Renovering eller nyopførelse af et køkken eller et badeværelse medfører mange overvejelser og kræver mange beslutninger.

Drømme, ønsker, behov og krav bør sammen med rummets og boligens fysiske muligheder og eksisterende arkitektur lægges til grund for projektet.

Selve udførelsen skal økonomisk og tidsmæssigt indordnes de fastlagte rammer.

Abita kan være behjælpelig med at træffe de rigtige beslutninger, skabe overblik og prioritere.
Vi lytter, iagtager og stiller spørgsmål og lader det, sammen med vores faglige viden og erfaring, ligge til grund for individuelle og relevante forslag.
Vi ser nye muligheder, måske kan tilstødende rum helt eller delvist inddrages, en given indretning med fordel ses fra en ny vinkel, eller en nytænkning af rumfordelingen optimere hele boligen.
Trådene samles til et funktionelt og æstetisk resultat.

Selve implementeringen involverer mange faggrupper og kræver koordinering. Alene derfor kan god planlægning være en stor hjælp.
Et detaljeret oplæg giver større sikkerhed og bedre sammenligenlighed ved prisindhentning.
At undvære et køkken eller et badeværelse er besværligt. Et gennemarbejdet projekt betyder, at materialer kan bestilles i tide, og arbejderne indbyrdes tilrettelægges optimalt.
Fejldisponeringer kan blive til daglig gene, både hvad funktion og udtryk angår, og koster dyrt, hvis de skal laves om. Et grundigt forarbejde kan imødekomme fejl og hovsa-løsninger og danne grundlag for et gennemført resultat til daglig glæde og velvære.

Tegnestuen er uafhæng af leverandører. Alle forslag til materialer, inventar og belysning træffes ud fra et ønske om at skabe optimale løsninger.
Der tages som udgangspunkt altid hånd om hele rummet. Et køkken er mere end blot elementer og er først komplet, når det ses i sammenhæng med den øvrige bolig bolig, og der er taget generel stilling til farver, materialer, inventar og belysning i rummet.

Abitas arbejde og rådgivning er individuel og kan variere fra en sparring på stedet i form af et enkelt møde til et længere forløb som kan inkludere detailprojektering, prisindhentning, evt. myndighedsbehandling, byggestyring og tilsyn.