Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Renovering, tilbygning og nybyggeri

Abita har erfaring i både ombygning, tilbygning og nybygning af boliger og fritidshuse.

Vi tænker funktion og oplevelse i både det daglige liv og når der er gæster, ud fra nuværende behov og længere ud i fremtiden.

Vi spørger ind til, hvordan livet leves i jeres bolig og ser på, hvilke muligheder der er for at opfylde jeres behov, samtidig med at boligen tilføres yderligere kvaliteter.

Renovering af boligen

Vi ser på hele boligen i et overordnet perspektiv og har øje for, hvilke muligheder det giver, at foretage små eller lidt størrer ændringer. Det kan være flytning af en dør, udskiftning af et vindue til et dørparti, flytning af en væg eller sammenlægning af rum. Vi analyserer ønsker og behov, tænker praktisk, både i rumfordeling og ganglinier, brugen af de enkelte rum, møbleringsmuligheder og opbevaring. Men vi prioriterer også, at rumoplevelse, lysindfald, udkig og detaljer vægtes på linie med det praktiske.

Tilbygning til boligen

Ved en tilbygning tænker vi - ud over ovenstående - desuden i, at den nye del af huset skal både ses og bruges i sammenhæng med resten af boligen. Vi forholder os til den eksisterende arkitektur og de nære omgivelser og vi vurderer også, om der er muligheder for at skabe nye uderum.

En ny bolig

Hvis du går og drømmer om en helt ny bolig – enten et individuelt tilpasset typehus/andelsbolig eller en bolig/fritidsbolig tegnet ud fra netop dine ønsker og behov – kan Abita inddrages som arkitekt fra start til slut eller som sparringspartner og idéudvikler i enkelte faser.

Abita samarbejder med bygningskonstruktører, ingeniører og havearkitekter. Vi har også god erfaring i at samarbejde med professionelle bygherrer om ændringer af en andelsbolig eller et typehus, allerede inden byggeriet går i gang.