Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Ærlige meninger og nye muligheder

+ OVERSKUELIGHED OG FRIGIVELSE AF EGNE RESSOURCER
i får én samarbejdspartner som samler trådene og koordinerer gennem hele forløbet.

+ 100 % RELEVANS
der tilrettelægges en proces og skabes resultater som tilpasses jeres krav, ønsker og behov.

+ PROFILERING
virksomhedens struktur, profil og identitet vil afspejle sig i det færdige resultat.

+ OPTIMERING
arealudnyttelse og virksomhedens arbejdsgange kan optimeres og effektiviseres.

+ VÆKSTBETINGELSER
trivsel og velvære kan fremme engagement og effektivitet og holde på værdifulde medarbejdere.

+ FREMTIDSSIKRING
en fleksibel arbejdsplads som understøtter overordnede mål og fremtidsvisioner.

+ ÆRLIGE MENINGER OG NYE MULIGHEDER
en proces hvor intet er taget for givet, mange spørgsmål og nyt syn på eksisterende normer og
vaner kan føre til gavnlige resultater, som går længere end kun til kanten.

Hvorfor nøjes når det kan blive så meget bedre ......................