Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Beierholm

Ombygning, renovering, indretning og udsmykning af domicil.

Domicil for Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ca. 5.000 m² fordelt på 4 etager.
Over en årrækker er der løbende arbejdet med:

  • ombygninger og nyindretninger i kontorområder, teknikrum, gangarealer og ankomstområde,
  • udvidelse og nyindretning af kantinekøkken,
  • renovering af kantine,
  • renovering og ombygning af alle toiletkerner,
  • renovering af trapperum,
  • farvesætning og udsmykning,
  • udendørs skiltning og cykelparkering,
  • udendørs inddækning af ventilationsanlæg.

Arbejdet inkluderer projektering, myndighedsbehandling, prisindhentning og byggetilsyn.

Projektet er udført af Bente Philip.