Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Dirch Passers Allé 27, Frederiksberg

Arkitekt- og indretningsprojekt i nyt kontorhus, fra råhus til indflytningsklart.

Disponering og overordnet indretning af 5 kontoretager til udlejning samt kælderetage til personalefaciliteter og arkiv. Kontorhuset fremstod ved bygherres overtagelse kun med udvendig klimaskærm (facader og tag), bærende vægge og etageadskillelser.

Abita har analyseret mulighederne for etagernes udnyttelse og har udarbejdet idéoplæg og endeligt projekt for rumdisponering, forslag til alle indvendige overflader og materialer samt udarbejdet beskrivelse. Desuden har Abita gennemført detailindretning af toiletter, tekøkkener, garderobe, belysningsplanlægning og akustikløsninger på de 5 kontoretager samt detailprojektering af en intern trappeforbindelse mellem 4 af etagerne.

I forbindelse med apteringen af alle etagerne har Abita kvalitetssikret gennemførelsen og deltaget i hele processen som bygherres rådgiver ved at tage ansvar for styringen, fra overtagelse af råhuset til færdige og indflytningsklare kontorlokaler.

Projektet er udført af Birgit Mikkelsen i samarbejde med Bente Philip og Marieke Vadum. Skiltning og grafisk udsmykning er udført i samarbejde med Maria Knappe, Etcetera Design

Se desuden referencerne B.Braun Medical A/S og Bankpension, som er indretning af h.h.v. 3. og 4. sal i samme hus.


Ejendommen er tegnet af Arkitema A/S som en del af bebyggelsen Flintholm Have og kontorhuset fremstår markant med det rundede glasparti i 6 etagers højde ud mod Flintholm station.