Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Realdania

Ombygning og indretning af domicil på Jarmers Plads. 

Abita har samarbejdet med Realdania siden 2004 og har i virksomhedens tidligere domicil foretaget både nyindretning og ændringer af eksisterende indretninger.

I forbindelse med Realdanias flytning fra Christiansbro til Jarmers Plads, har Abita haft ansvar for disponering og totalindretning af bestyrelseslokaler, direktionskontorer og møderum, eksterne møderum samt reception og kantine, herunder nødvendige bygningsændringer, for at tilpasse huset til dets fremtidige brug. Desuden design af receptionsskranke, bestyrelsesmødebord samt fast inventar til kantinen.

Vores store respekt for husets kvaliteter og overordnede arkitektur har krævet, at nye elementer, så som glaspartier til nye møderum og kontorer, nye rumopdelinger, renovering af toiletter samt en ny metaltrappe mellem hovedtrappe og P-kælder selvsagt er blevet tegnet, planlagt og gennemført med omhu og indfølingsevne. Og i stort omfang også således, at disse ændringer falder naturligt ind i den oprindelige arkitektur.

Med udgangspunkt i bygningens oprindelige materialer og farver har vi for hele huset udarbejdet et oplæg til den indvendige farvesætning af overflader og inventar, supplerende belysning samt en detaljeret plan for placering af eksisterende kunstværker. Farverne er således valgt ud fra de farver som har kunnet afdækkes i huset og/eller findes i bøger og tidsskrifter og dels ud fra at kunne spille op til og sammen med kunsten i huset.

Efterfølgende har vi haft ansvar for indretning af nyt kantinekøkken, nye kontorer og ændring af eksisterende samt udarbejdet forslag til optimering af den eksisterende indretning og belysning.

Desuden deltagelse i byggestyring i forbindelse med alle ændringer.

Skiltning og grafisk udsmykning er udført i samarbejde med grafiker Maria Knappe, Etcetera Design og akustikvæggen bag receptionen er designet i samarbejde med kunstneren Marie Louise Kold.

Projektet er udført af Birgit Mikkelsen i samarbejde med Bente Philip og Marieke Vadum


Ejendommen er tegnet af arkitekterne Christian, Erik og Aage Holst og er opført I 1956-59 som et af de tidligste eksempler på et moderne kontorhus i Nordisk Modernisme. Natursten, ædle træsorter og metaller er sammen med de velproportionerede rum kvaliteter, som mere end 50 år efter stadig har overbevisende værdi.