Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Vejdirektoratet

ombygning og renovering af vindfang og reception.

Hovedformålet var at forny området samt at optimere arbejdsvilkårene for receptionens personale.

Støj, træk, kulde og manglende udluftningsmuligheder samt en generelt uhensigtmæssig indretning af arbejdspladserne medførte forringede arbejdsvilkår for personalet i receptionen.
En væg, delvist af glas, er etableret for at skærme for træk, støj og uvedkommende trafik. Væggens transparens tilgodeser personalets ønske om at bevare overblikket og følge trafikken i huset. Støjen i ganglinien er endvidere begrænset ved akustiske tiltag på vægfladerne. I selve receptionsområdet er der etableret supplerende varmekilder bag arbejdspladserne, og såvel vinduer som indgangsdøre er udskiftet, dels for at undgå træk og dels for at optimere lysindfaldet og etablere udluftningsmuligheder. En ny skranke med tilhørende arbejdspladser er specialdesignet og tilpasset de aktuelle behov.
Projektet er et af flere opgaver for Vejdirektoratet og omfattede analyse, projektering, myndighedsbehandling, prisindhentning og byggetilsyn.

Projektet er udført af Bente Philip i samarbejde med Marieke Vadum.