Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Højgaard Ejendomme, trappeopgang

Farvesætning, ny belysning og renovering af opgang.

Opgaven omfatter to opgange i samme ejendom i indre by. Der er taget udgangspunkt i de eksisterende forhold, og målet har været, uden bygningsmæssige ændringer, men generel istandsættelse, nye farver, nyt lys samt stillingtagen til skiltning, greb, måtter mm. at skabe en præsentabel fælles adgang til erhvervslejemålene i ejendommen. Den eksisterende arkitektur omkring trapperne er understreget af en gennemgående belysning midt i rummet.

Projektet er udført af Bente Philip og Marieke Vadum.

Tilbage