Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Trappeopgang, København Ø

Farvesætning og renovering af opgang.

Inden istandsættelsen fremstod rummet usammenhængende med blå døre, sorte sokkelklinker, røde terazzostriber i gulvet og utilstrækkelig belysning. I forbindelse med renoveringen er der opnået sammenhæng mellem eksisterende sokkelklinke, døre og gulv. De røde striber i gulvet er erstattet af gråsorte og nye er tilføjet, hvor reparation af gulvet var nødvendigt. Vanger og balustre på trappen er malet i samme farve som eksisterende kantlister på trinene, og trappen fremstår nu som eet samlet element. Alle vægge er spartlet, eksisterende elinstallationer forskønnet og i ankomstområdet er der etableret nedforskallet loft for at skabe passage for elinstallationer samt opnå et nyt glat udtryk. Et nyt elskab er etableret for at skjule tavler mm. Opgangen er i forbindelse med renoveringen blevet forsynet med nyt postkasseanlæg.

Projektet er udført af Bente Philip.

Tilbage