Skriv til os

Hillerødgade 30B · DK-2200 København N · Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk Hillerødgade 30B · DK-2200 København N
Tlf. +45 29 36 33 22 · abita@abita.dk

Tlf. +45 29 36 33 22

Silkeborg Højskole

Ideoplæg til renovering af gange, klasselokaler og elevværelser.

På baggrund af en indledende vurdering af behov og muligheder, blev der udarbejdet et ideoplæg som dannede grundlag for højskolens videre arbejde med projektet:

Skitser og tekst er uddrag fra oplægget.

"Overordnet ide:
Langtidsholdbare løsninger passende til husets arkitektur og med valg af materialer, som tåler slid og patinerer smukt.
Belysningsarmaturer som passer til til husets arkitektur og med lys, som giver fornemmelse af solskin og variation. Desuden med stort hensyn til et lavt energiforbrug og lyskilder, som fremhæver farver bedst muligt.
Forslag til variationer, som giver forskellige oplevelser på de enkelte elevgange og elevværelser.
Kvaliteten i indretning, materialer og overflader afspejler en sammenhæng mellem skolens rammer og undervisningens indhold.
Valg af løsninger, materialer og overflader, som fremhæver, at skolen er "et hjem" samtidig med, at det både visuelt og funktionelt er langtidsholdbart.
Valg af overflader og farver som fremhæver kunsten og udsigten.
Bruge kunsten bevidst i indretningen.
Forslag til en farveholdning, som tager udgangspunkt i bygningens eksisterende farver/ materialer og med forholdsvis dæmpede kulører på store flader. Dog suppleret af mere kulørte indslag på mindre flader.
Funktionen skal passe til det liv der udfolder sig på skolen.
Lidt humor og små kulørte indslag."

Projektet er udført af Bente Philip i samarbejde med Birgit Mikkelsen og grafiker Maria Knappe, Etcetera Design,

Tilbage